Učitelé a výchovní pracovníci

Vážení učitelé, vychovatelé, výchovní poradci a sociální pracovníci!

Vítám Vás v sekci pro UČITELE A VÝCHOVNÉ PRACOVNÍKY.

Především bych Vám již nyní chtěla poděkovat za Vaši každodenní práci na výchověnašich dětí a dospívajících, za Vaši investici pro budoucnost našeho národa. Za šestnáct let, kdy přednáším dětem a dospívajícím ve školách, dětských domovech a výchovných ústavech, přednáším učitelům a vychovatelům, eventuelně pro ně organizuji semináře, kde přednášejí naši přední odborníci, dobře vím, jak moc je Vaše práce potřebná a zodpovědná.

 Ráda bych s Vámi sdílela zkušenost našeho vynikajícího „Pana Psychologa“, pana profesora Zdeňka Matějčka, s nímž jsem měla tu čest léta spolupracovat, který byl rovněž odborným garantem našich programů a s nímž jsem si ještě před jeho odchodem „na druhý břeh“ domluvila spolupráci, díky které mě teď neustále provází :-). Pan profesor s námi sdílel výsledky svého výzkumu, kdy sledoval děti z dětského domova po mnoho let poté, co domov opustily, a sledoval, jak se následně uplatnily ve svém životě – a to jak profesně, tak v rodinném životě. Přestože u všech byl stejný jmenovatel – dětský domov v anamnéze - některým z nich se dařilo výrazně lépenež jiným. Pana profesora přirozeně zajímalo, co bylo rozhodujícím faktorem tohoto rozdílu. Odpověď byla: „paní učitelka“. Takže vidíte, jak moc je Vaše práce důležitá. Formujete životy a osudy dětí, jejich budoucnost, jejich kariéru a jejich budoucí rodinu.

 Od roku 2000 pořádám pro učitele, vychovatele, výchovné poradce a metodiky prevence sociálně patologických jevů odborné semináře, na kterých přednášejí naši přední odborníci – lékaři, psychologové, pracovníci z Policejního prezidia, vězeňské služby, zkrátka nejlepší z nejlepších. Účastníci našich seminářů opakovaně hodnotí naše semináře jako nejlepší, které za celou svou učitelskou kariéru absolvovali.

Protože se ale stále více setkávám s řadou omezení, s nimiž se potýkáte, která Vám brání vzdělávat se tak, jak byste si přáli a potřebovali, rozhodla jsem se pro Vás vytvořit v našem novém projektu CEVAP BONUS sekci pro učitele a výchovné pracovníky, ve které budete zdarma dostávat mnohé z toho, co jste dostávali na našich seminářích.

Neváhejte!

ZAREGISTRUJTE SE TEĎ ZDE:

* Email:
Jméno:
Seznamy:
CEVAP Bonus - manželé
CEVAP Bonus - rodiče

 

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 ŠIKANA - varianta agresivního chování
 
CEVAP BONUS +

Máte-li zájem o ZASÍLÁNÍ novinek CEVAP, zajímavostí a odborných článků zdarma, ZAREGISTRUJTE se níže:

* Email:
   Jméno:
   Seznamy: